Typsida – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler (Typ 3)

300-årsjubileumet efter Gustav Vasas befrielsekrig 1521

Myntfakta:

Stockholm     1821     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: GLORIA IN EXCELSIS DEO

Upplaga totalt: 7339 ex

Myntmästare: Christopher Borg  (mm CB)     

Gravör: Lars Grandel

     Typ 3:1.     1821          sm 43

Det beslöts att man skulle prägla ett minnesmynt 300 år efter Gustav Vasas befrielsekrig 1521, men på grund av gravören Lars Grandels senfärdighet skedde präglingen först 1825. Randskriften är “GLORIA IN EXCELSIS DEO” som betyder “Ära vare gud i höjden”. Frånsidan pryds av porträtt på dom kungar vi hade 1521 (Gustav Vasa), 1621 (Gustav II Adolf) och 1721 (Fredrik). Därunder står det IN MEMOR VINDICATAE LIBERT AC RELIG som betyder “Till minnet av den vunna friheten och religionen”. (Foto MISAB 16)