Typsida – Karl XIV Johan – 1 Riksdaler (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1818-1827     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 198846 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)      1818-1819

               Lars Bergencreutz (mm LB)      1819-1821

               Christopher Borg  (mm CB)      1821-1827

Gravör: Lars Grandel

Mm OL

     Typ 1:1.     1818     (6579 ex)      sm 39

     Typ 1:2.     1819     (7724 ex)      sm 40a       

Mm LB

     Typ 1:3.     1819     (6200 ex)      sm 40b      

     Typ 1:4a.     1820     (11327 ex)      sm 41a      1818 års porträtt

     Typ 1:4b.     1820     (ingår i 11327 ex)      sm 41b      1820 års porträtt

     Typ 1:5.     1821     (29495 ex)       sm 42    

Mm CB

     Typ 1:6.     1822     (34366 ex)      sm 44

     Typ 1:7a.     1823     (25697 ex)      sm 45a      1818 års porträtt

     Typ 1:7b.     1823     (ingår i 25697 ex)      sm 45b      1820 års porträtt

     Typ 1:8.     1824     (53250 ex)      sm 46     

     Typ 1:9.     1825     (20328 ex)      sm 47

     Typ 1:10.     1826     (7538 ex)      sm 48

     Typ 1:11.     1827     (16670 ex)      sm 49              

Typ 1:2 med mm OL (Foto MISAB 10)

Typ 1:3 med mm LB (Foto Hagander 1)

Typ 1:10 med mm CB (Foto MISAB 10)

Jämförelse mellan stor bild (1818-1820 och 1823) och liten bild (1820-1827). Lite svårt kanske att precisera skillnaden om man inte mäter, men man kan ju titta på avståndet mellan översta locken och R i NORR.