Typsida – Karl XIV Johan – 1/6 Skilling Banco

Myntfakta:

Stockholm     1835-1836, 1838-1840 och 1843-1844     2,4 g     16,1 mm     koppar

Slät rand

Upplaga totalt: drygt 5 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg     1835-1836    

                    Alexander Grandinson     1838-1844

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 1:1.     1835     (ca 538000 ex)      sm 170

     Typ 1:2.     1836     (ca 1,5 miljoner ex)      sm 171

     Typ 1:3.     1838     (ca 427000 ex)      sm 172

     Typ 1:4.     1839     (ca 827000 ex)      sm 173

     Typ 1:5.     1840     (ca 1,2 miljoner ex)      sm 174

     Typ 1:7.     1843     (ca 864600 ex)      sm 175

     Typ 1:8.     1844     (ca 71000 ex)      sm 176

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes. I 1840 års upplaga ingår 300000 ex som ska ha präglats 1842 med 1840 års stampar. Alla mynt av denna typ 1836-1844 är präglade med ompunsade stampar från 1835 (Källa: Hamrin)

(Foto MISAB 10)