Typsida – Karl XIV Johan – 1/6 Riksdaler (Typ 1)

Lilla riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1819 och 1826     6,19 g     ca 26 mm     69,1% silver

Vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 54170 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)      1819

               Christopher Borg  (mm CB)      1826

Gravör: Lars Grandel

Mm OL

     Typ 1:1.     1819     (52196 ex)      sm 55

Mm CB

     Typ 1:2.     1819     (1974 ex)      sm 56

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes

(Foto MISAB 13)