Typsida – Karl XIII – 1 Skilling

Myntfakta:

Avesta     1812 och 1814-1817     28,3 g     ca 34 mm     koppar

Ruträfflad rand

Upplaga totalt: ca 1,6 miljoner ex

Gravör: Carl Gustav Norman

Långa pilfjädrar

     Typ 1:1.     1812      (480000 ex)          sm 35 

Korta pilfjädrar

    Typ 1:2.     1812     (ingår i 480000 ex)           sm 35

     Typ 1:3.     1814     (729600 ex)          sm 36 

     Typ 1:4.     1815     (ingår i 729600 ex)           sm 37 

     Typ 1:5.     1816     (230400 ex)           sm 38 

     Typ 1:6.     1817     (201600 ex)           sm 39

 De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

Typ 1:1 med långa pilfjädrar. Denna frånsidesvariant användes bara under en del av 1812 och är därför ganska sällsynt. (privat foto)

Typ 1:3 med korta pilfjädrar. (Foto MISAB 10)