Typsida – Karl XIII – 1 Riksdaler (Typ 1)

SVERIGES

Myntfakta:

Stockholm     1812 och 1814     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver              

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga okänd

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1812     (43493 ex)      sm 10 

     Typ 1:2.     1814     (ingår i 6600 ex)      sm 11 

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 20)