Typsida – Karl XIII – 1/3 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1813-1814     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver      vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 96408 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1813     (63411 ex)      sm 17 

     Typ 1:2.     1814     (32997 ex)      sm 18 

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 13)