Typsida – Karl XIII – 1/24 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1810-1814 och 1816     2,77 g     ca 20,5 mm     38,2% silver      slät rand

Upplaga totalt: ca 2,4 miljoner ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1810     (742320 ex)      sm 25       

     Typ 1:2.     1811     (378336 ex)      sm 26 

     Typ 1:3.     1812     (536688 ex)      sm 27       

     Typ 1:4.     1813     (444000 ex)      sm 28 

     Typ 1:5.     1814     (101280 ex)      sm 29       

     Typ 1:6.     1816     (160128 ex)      sm 30 

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 13)