Typsida – Karl XII – 3/4 Daler sm (Typ 1-2)

Värdehöjd från 1 Daler sm

17/5 1715 blev det en ny myntordning som innebar att vikten på plåtmynten reducerades med en tredjedel. Äldre plåtar blev därmed mer värda än de nya och blev därför motstämplade med en 50% högre valör.

Myntfakta:

Avesta     1710-1714     0,567 kg     varierande storlek     koppar

Gravör i Avesta: Anders Wikman

Motstämpeln graverad i Stockholm (förmodligen) av Zachris Hartwig Arensburg

Stjärna i mittstämpeln (koppar från Garpenberg)

       Typ 1:1.     1710      sm 205c      1 unikt ex i privat ägo

       Typ 1:2.     1714      sm 205f      1 unikt ex på KMK

Korslagda pilar i mittstämpeln (koppar från Stora Kopparberg)

       Typ 2:1.     1710     sm 205b

       Typ 2:2.     1711     sm 205d      1 unikt ex i privat ägo

       Typ 2:3.     1712     sm 205e

Korslagda pilar i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från Stora Kopparberg. (Foto från SM-boken)