Typsida – Karl XII – 2 Daler sm – Avesta typ 6

Trekantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1718     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Gravör: Anders Wikman

Gamla sm 171

Nya sm 170

17 ex totalt, R privat (enligt Tingström)

1718 behövde man inte motstämpla, då lades Svealands och Götalands vapen in direkt i de ordinarie stämplarna.