Typsida – Karl XII – 2 Daler sm – Avesta typ 5

Fyrkantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1716-1717     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Gravörer:  Anders Wikman i Avesta, och i Stockholm var det förmodligen Zachris Hartwig Arensburg som graverade motstämplarna.

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst*
Typ 5:11716168169103 ex totalt
26 ex privat
Typ 5:21717169170116 ex totalt
29 ex privat
*Enligt Tingströms inventering

Hörnstämpeln med spegelmonogrammet är även den ny för året.

1:a mars 1718 företogs en värdenedsättning av kopparmynten. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedsättning och försågs därför med motstämplar, en stämpel med Götalands vapen på myntets ovansida och en stämpel med Svealands vapen på undersidan.

Motstämpeln till vänster föreställer Svealands tre kronor och den saknar årtal. Den andra stämpeln föreställer Götalands vapen; ett lejon över tre strömmar i skölden samt årtalet 1718. De plåtmynt som tillverkades 1718 fick i stället dessa vapen ingraverade direkt i de ordinarie mitt- och hörnstämplarna.

Motstämplarna innebar alltså att plåtmynten som fick dessa behöll sina värden även efter den 1/3 1718.