Typsida – Karl XII – 2 Daler sm (Typ 8)

Fyrkantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1716-1717     1,511 kg     varierande storlek     koppar

Gravörer:  Anders Wikman i Avesta, och i Stockholm var det förmodligen Zachris Hartwig Arensburg som graverade motstämplarna.

Ej motstämplad

       Typ 8:1.     1716      sm 169

       Typ 8:2.     1717      sm 170

Motstämplad

       Typ 8:3.     1716      sm 169

       Typ 8:4.     1717      sm 170

Hörnstämpeln med spegelmonogrammet är även den ny för året.

1:a mars 1718 företogs en värdenedsättning av kopparmynten. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedsättning och försågs därför med motstämplar, en stämpel med Götalands vapen på myntets ovansida och en stämpel med Svealands vapen på undersidan.

Motstämpeln till vänster föreställer Svealands tre kronor och den saknar årtal. Den andra stämpeln föreställer Götalands vapen; ett lejon över tre strömmar i skölden samt årtalet 1718. De plåtmynt som tillverkades 1718 fick i stället dessa vapen ingraverade direkt i de ordinarie mitt- och hörnstämplarna.

Motstämplarna innebar alltså att plåtmynten som fick dessa behöll sina värden även efter den 1/3 1718.