Typsida – Karl XII – 2 Daler sm (Typ 5)

Krönt B i mittstämpeln

Myntfakta:

Avesta     1710-1715     2,267 kg     varierande storlek     koppar

Gravör: Anders Wikman

       Typ 5:1.     1711          sm 157

       Typ 5:2.     1712          sm 161

       Typ 5:3.     1713          sm 164

Ett krönt B i mittstämpeln betyder att kopparn kommer från Bäsinge i Dalarna. (Foto från SM-boken)