Typsida – Karl XII – 1 Daler sm (Typ 6)

Fyrkantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1715-1717     0,756 kg     varierande storlek     koppar

Gravör:  Anders Wikman

Ej motstämplad

       Typ 6:1.     1715      sm 180

       Typ 6:2.     1716      sm 181

       Typ 6:3.     1717      sm 182

Motstämplad

       Typ 6:4.     1715      sm 180

       Typ 6:5.     1716      sm 181

       Typ 6:6.     1717      sm 182

Fyrkantig mittstämpel betyder att det är 1715 års myntordning som gäller. Även hörnstämplarna med C i spegelmonogram är nya. (Foto från SM-boken)

1:a mars 1718 företogs en värdenedsättning av kopparmynten. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedsättning och försågs därför med motstämplar, en stämpel med Götalands vapen på myntets ovansida och en stämpel med Svealands vapen på undersidan.

Motstämpeln till vänster föreställer Svealands tre kronor och den saknar årtal. Den andra stämpeln föreställer Götalands vapen; ett lejon över tre strömmar i skölden samt årtalet 1718. De plåtmynt som tillverkades 1718 fick i stället dessa vapen ingraverade direkt i de ordinarie mitt- och hörnstämplarna.

Motstämplarna innebar alltså att plåtmynten som fick dessa behöll sina värden även efter den 1/3 1718.