Typsida – Karl XII – 1 Daler sm – Typ 1

Med AIR i monogram

Myntfakta:

Kengis     1702     1,360 kg     varierande storlek     koppar

Gravör: Anders Wikman

Sm 149

Ett unikt ex på KMK

I motsats till vad vi är vana vid för Kengis så är mittstämpeln försedd med tre stjärnor i stället för monogrammet AIR. Tre stjärnor brukar ju förknippas med Avesta men den egentliga betydelsen är att plåten är tullfri. I det här fallet finns det inget i mynträkenskaperna som tyder på myntning i Avesta 1702, vilket det däremot finns för Kengis.