Typsida – Karl XII – 1/2 Daler sm – Avesta typ 3

Fyrkantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1715-1717     0,378 kg     varierande storlek     koppar

Gravör: Anders Wikman

ÅrSm-nrFörekomst*
Typ 3:1171519484 ex totalt
35 ex privat
Typ 3:21716195107 ex totalt
29 ex privat
Typ 3:3171719647 ex totalt
RR privat
*Enligt Tingströms inventering.
(Foto från SM-boken)

1:a mars 1718 företogs en värdenedsättning av kopparmynten. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedsättning och försågs därför med motstämplar, en stämpel med Götalands vapen på myntets ovansida och en stämpel med Svealands vapen på undersidan.

Motstämpeln till vänster föreställer Svealands tre kronor och den saknar årtal. Den andra stämpeln föreställer Götalands vapen; ett lejon över tre strömmar i skölden samt årtalet 1718. De plåtmynt som tillverkades 1718 fick i stället dessa vapen ingraverade direkt i de ordinarie mitt- och hörnstämplarna.

Motstämplarna innebar alltså att plåtmynten som fick dessa behöll sina värden även efter den 1/3 1718.