Typsida – Karl XII – 1/2 Daler sm (Typ 3)

Fyrkantig mittstämpel

Myntfakta:

Avesta     1715-1717     0,378 kg     varierande storlek     koppar

Gravör: Anders Wikman

Ej motstämplade

       Typ 3:1.     1715

       Typ 3:2.     1716

       Typ 3:3.     1717

Motstämplade

       Typ 3:4.     1715

       Typ 3:5.     1716

       Typ 3:6.     1717

(Foto från SM-boken)

1:a mars 1718 företogs en värdenedsättning av kopparmynten. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedsättning och försågs därför med motstämplar, en stämpel med Götalands vapen på myntets ovansida och en stämpel med Svealands vapen på undersidan.

Motstämpeln till vänster föreställer Svealands tre kronor och den saknar årtal. Den andra stämpeln föreställer Götalands vapen; ett lejon över tre strömmar i skölden samt årtalet 1718. De plåtmynt som tillverkades 1718 fick i stället dessa vapen ingraverade direkt i de ordinarie mitt- och hörnstämplarna.

Motstämplarna innebar alltså att plåtmynten som fick dessa behöll sina värden även efter den 1/3 1718.