Typsida – Karl XI – 8 Daler sm (Typ 4)

Myntfakta:

Avesta 1681-1682

Myntordning 20/2 1674: 10,882 kg

Gravör: Carl Norman

       Typ 4:1.     1681          sm 260

       Typ 4:2.     1682          sm 261

De 3 stjärnorna på mittstämpeln (th) betyder att kopparn lämnats in av privata personer eller företag. (Bertel Tingströms foto)