Typsida – Karl XI – 2 Öre km

Myntfakta:

Avesta     1661-1665     35,4 g     41,5-42 mm     koppar

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”     (1661-1665)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1665)

Gravör: Johan Michelsson Planting

       Typ 1:1.     1661          sm 330

       Typ 1:2.     1662          sm 331

       Typ 1:3.     1663          sm 332

       Typ 1:4.     1664          sm 333

       Typ 1:5.     1665          sm 334

Sköldarna varierar i bredd och 1661 finns en variant som har voluter även på sköldens övre del mitt för årtalet. (Foto Aurum 6)