Typsida – Karl XI – 2 Öre km

Myntfakta:

Avesta     1661-1665     35,4 g     41,5-42 mm     koppar

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”     (1661-1665)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1665)

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11661voluter upptill337a330aganska vanlig
Typ 1:21661utan voluter upptill337b330bfler än 15 ex
Typ 1:31662do338331vanlig
Typ 1:41663do339332ganska vanlig
Typ 1:51664do340333vanlig
Typ 1:61665do341334ganska vanlig

Sköldarna varierar i bredd och 1661 finns en variant som har voluter även på sköldens övre del mitt för årtalet. (Foto Aurum 6)