Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 10)

Litet porträtt med slätt harnesk, fältbindel upp mot höger axel

Myntdata:

Stockholm     1664-65    

1649 års myntordning     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

1664 års myntordning     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör: Johan Georg Breuer

Utan ringar eller blommor vid axeln och utan blommor på harnesket

TypÅrmmvalörkrontypsmbonGöhle-nrRaritet
10:11664IKII MA101a0 kända ex
10:21664IKII MC101a148,
161-165,
182-189
och 193
fler än 15 ex
10:31664IK2 MC101a140-142166RRRR
10:41664IAKII MC101b131-132167-169
174-175
och 190
fler än 15 ex
varianter
10:51664IAKII ME101b133170 och
191-192
RRR
10:61664IAKII MG101b149RRRR

1 stor blomma på bröstet och 2 i omskriften; SVEIAE;

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
10:71664IAKII MC101f176RRRR

Bård med ringar vid axeln

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
10:81664IKII MC118-124150-152,
154-156
och 158
fler än 15 ex
10:91664IAKII ME153 och
157
RRR
10:101665IK2 MC105a0 kända ex
10:111665IAK2 MC105b226???

Bård med ringar vid axeln och en blomma på bröstet

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
10:121665IAK2 MC227RRRR

Bård med blommor vid axeln

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
10:131664IKII MC101c138159???
10:141664IK2 MC160RRRR
10:151665IK2 MC105c156-157228-229RR
10:161665IAK2 MC105d158230-232RR

Med blomma på bröstet     

TypÅrmmvalörkrontypsm-nrbonGöhle-nrRaritet
10:171664IK2 MC139 och
143-144
171-172,
177-181
???
10:181664IAKII MC153173???
10:191665IK2 MC234 och
236
???
10:201665IAK2 MC154-155233 och
235
???

1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 och det verkar rimligt att man märkte upp den ändringen genom att börja använda arabiska tvåor i valören. Dessvärre har det inte gått att bevisa att detta var ett tecken på ändringen av myntordning.

Samtliga bilder kommer från Berndt Göhles bo