Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 10)

Litet porträtt med slätt harnesk, fältbindel upp mot höger axel

Myntdata:

Stockholm     1664-65    

1649 års myntordning     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

1664 års myntordning     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör: Johan Georg Breuer

Utan ringar vid axeln och utan blomma på bröstet; valören II M

Typ 10:1.     1664     mm IK, krontyp A     sm 101a, bon–

Typ 10:2.     1664     mm IK, krontyp B     sm 101a, bon–

Typ 10:3.     1664   mm IAK, krontyp B   sm 101b, bon 131-132   varianter

Typ 10:4.     1664     mm IAK, krontyp E     sm 101b, bon 133      RRRR

1 stor blomma på bröstet och 2 i omskriften; valören II M

Typ 10:5.     1664     mm IAK, SVEIAE     sm 101f, bon–      RRRR

Ringar vid axeln; valören II M

Typ 10:6.     1664     mm IK, krontyp B          sm–, bon 118-124          varianter

Typ 10:7.     1664     mm IAK, krontyp E          sm–, bon–      RRR

Bård med blommor på axeln; valören II M

Typ 10:8.     1664     mm IK     sm 101c, bon 138

Utan ringar och utan blommor; valören 2 M

Typ 10:9.     1664     sm 101a, bon 140-142     varianter

Med blomma på bröstet; valören 2 M      

Typ 10:10.     1664     mm IK     sm–, bon 139, 143-144   varianter

Typ 10:11.     1665     mm IK     sm–, bon 153     varianter    

Typ 10:12.     1665     mm IAK     sm–, bon 154-155

Ringar vid axeln; valören 2 M 

Typ 10:13.     1665     mm IK     sm 105a, bon–      endast off. saml?

Typ 10:14.     1665     mm IAK     sm 105b, bon–

Bård med blommor på axeln; valören 2 M

Typ 10:15.     1665     mm IK     sm 105c, bon 156-157     varianter      RR

Typ 10:16.     1665     mm IAK     sm 105d, bon 158     varianter       RR     

1664 års myntordning trädde i kraft den 1/9 och det verkar rimligt att man märkte upp den ändringen genom att börja använda arabiska tvåor i valören. Dessvärre har det inte gått att bevisa att detta var ett tecken på ändringen av myntordning.

Typ 10:1 med en frånsida med krontyp A. Bilden är hämtad från SM-boken och det är inte helt säkert att åtsida och frånsida visar samma mynt. SM 101a kunde ju även ha mm IAK. (Foto från SM-boken)

Typ 10:2 med sveakronor av typ B och mm IK på frånsidan. (Foto MISAB 8)

Typ 10:3 med Sveakronor av typ B och mm IAK på frånsidan. (Nordlinds foto)

(Foto Coin.ee 47)

Typ 10:4. Kronan är den som Bonnier kallade för 1664j och som SM-boken benämner “krontyp E”.

Typ 10:5. Med stora rosor och SVEIAE i omskriften. Mycket sällsynt, kanske unik, variant som saknades i Bonniers samling. I SM-boken finns den medtagen som sm 101f, men där visas tyvärr ingen bild av frånsidan. Av de knapphändiga uppgifterna i beskrivningen kan man ändå dra vissa slutsatser utifrån att det ska vara romersk 2 i valören, mm IAK samt sveakronor av typ B. Det finns 3 olika monogram för IAK och det är bara ett som förkommer tillsammans med romersk 2 i valören. Vad gäller interpunktionen i valören så är det även där bara 1 variant som förekommer tillsammans med B-kronor. Därför bör den delen av frånsidan se ut som bilden illustrerar, allt annat vore en smärre sensation. Däremot kan man tyvärr inte dra några slutsatser om vilken variant av B-kronorna det är frågan om.

Typ 10:6. Romersk 2:a i valören, mm IK, bård av ringar (eller blommor) vid axeln. (Foto Bonde 3)

Typ 10:7 med mm IAK och krontyp E. Saknades både hos Bonnier och i SM-boken. (Foto Ahlström 14)

Typ 10:8. Bon 138var. Porträtt med en bård av små rosor vid axeln. Romersk 2 i valören, mm IK samt krontyp B. Att det inte riktigt är bon 138 ser man lättast på de två punkterna efter CAROLVS. Bon 138 har bara 1 punkt. (Foto Bonde 3)

Typ 10:9 (bon 141) med arabisk 2:a i valören.

Typ 10:10. Blomma på bröstet, arabisk 2:a i valören samt mm IK. (Foto MISAB 8)

Typ 10:11. Åtsidan är stampidentisk med bon 143 och 144, men årtalet är 1665. (Oldcoins foto)

Typ 10:12. Bon 154-155. Blomma på bröstet och mm IAK. Just denna porträttvariant saknades dock hos Bonnier. (Foto MISAB webb 11)

Typ 10:13.  Som typ 7:14 nedan men med mm IK. (Foto saknas)

Typ 10:14. Porträtt med ringar vid axeln 1665, med mm IAK. Utifrån bilden kan man dock ifrågasätta om det verkligen är ringar vid axeln. Kanske är det blommor av mindre format. I vilket fall så är det inte samma porträtt som på typ 7:15 och 7:16 nedan. (Foto från Emporium Hamburg)

Typ 10:15. Bon 156-157. Porträtt med en bård med små rosor vid axeln. Åtsidan är stampidentisk med bon 138 (typ 7:8) från 1664. Frånsida med arabisk 2 i valören, mm IK samt krontyp B. (Foto MISAB 8)

Typ 10:16. Bon 158. Porträtt som föregående, men på frånsidan mm IAK och en annan variant av B-kronor. (Foto Ahlström 32)