Typsida – Karl XI – 2 Daler sm – Typ 2

Myntfakta:

Garpenberg

Myntordning 27/10 1666     3,159 kg

Myntordning 20/2 1674     2,721 kg

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrViktNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 2:116733,2 kg278274totalt 3 ex*
1 privat ex
Typ 2:2a1674do280276totalt 6 ex*
1 privat ex
Typ 2:2b16742,7 kgdodoingår i do**
*Enligt Tingströms förteckning. Han skiljde dock inte på typerna per årtal och i 8 ex (1673) ingår både typ 1 och typ 2. På samma sätt ingår både typ 2 och 3 i de 43 exemplaren 1674.

**Vikten är inte angiven på det enda kända privata exemplaret och då är det inte lätt att veta om det ska ligga under 2:2a eller b.

Typ 2:1 (collage mellan Tingströms och SM-bokens bilder)

Typ 2:2. Från och med 1674 var det XI i hörnstämplarnas omskrift. Stjärnan under mittstämpelns valör betyder att kopparn kommer från Garpenberg. (fotocollage även här)