Typsida – Karl XI – 2 Daler sm (Typ 5-6)

Myntfakta:

Avesta

Myntordning 27/10 1666     3,159 kg

Myntordning 20/2 1674     2,721 kg

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 3,2 kg     CAROLUS

       Typ 5:1.     1673     sm 274

Ca 3,2 kg     CAROLUS XI

       Typ 5:2.     1674     sm 276

Ca 2,7 kg     CAROLUS XI

       Typ 6:1.     1674     sm 276

Typ 5:1 (collage mellan Tingströms och SM-bokens bilder)

Typ 5:2 och 6:1. Från och med 1674 var det XI i hörnstämplarnas omskrift. Stjärnan under mittstämpelns valör betyder att kopparn kommer från Garpenberg. (fotocollage även här)