Typsida – Karl XI – 1 Daler sm (Typ 1-5)

Myntfakta:

Avesta och Stockholm

Myntordning 19/4 1649     1,812 kg

Myntordning 7/3 1660      1,617 kg

Myntordning 17/11 1660     1,510 kg

Myntordning 27/10 1666     1,579 kg

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”     (1660-1664)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1667-1669)

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 1,8 kg

       Typ 1:1.     1660          sm 292

Ca 1,6 kg

       Typ 2:1.     1660          sm 292

Ca 1,5 kg

       Typ 3:1.     1660          sm 292

       Typ 3:2.     1661          sm 293

       Typ 3:3.     1662          sm 294

       Typ 3:4.     1663          sm 295

       Typ 3:5.     1664          sm 296

Viktjusterade äldre plåtar (Stockholm)

       Typ 4:1.     1663          sm 295

Ca 1,6 kg     (1666 års myntordning)     mm “pil”

       Typ 5:1.     1667          sm 297

       Typ 5:2.     1668          sm 298

       Typ 5:3.     1669          sm 299

Samma myntordning men ros i stället för mm

       Typ 5:4.     1672          sm 300

       Typ 5:5.     1673          sm 301

Efter 1669 när Abraham Cronström (fd Kock) blev avsatt så tillsattes ingen ny myntmästare i Avesta.

Typ 1, 2 och 3. Förutom myntvikten var det bara årtalen som ändrades. (Bertel Tingströms foto)

Typ 5:1. Enda skillnaden på Isak och Abraham Kocks myntmästarmärke var att de omgivande bitecknen ändrades. (Bertel Tingströms foto)

Typ 5:4. Det syns kanske dåligt på bilden men 1672 och framåt är mm utbytt mot en ros. (Bertel Tingströms foto)