Typsida – Karl XI – 1 Daler sm – Typ 1

Myntfakta:

Avesta och Stockholm

Myntordning 19/4 1649     1,812 kg

Myntordning 7/3 1660      1,617 kg

Myntordning 17/11 1660     1,510 kg

Myntordning 27/10 1666     1,579 kg

Myntmästare: Isak Kock     mm “pil”     (1660-1664)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1667-1669)

Gravör: Johan Michelsson Planting

ÅrViktNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:1a16601,8 kg297292totalt 3 ex***
inget privat
Typ 1:1b16601,6 kgdodoingår i do
Typ 1:1c16601,5 kgdodoingår i do
Typ 1:21661do298293totalt 23 ex
4 ex privat
Typ 1:31662do299294totalt 18 ex
7 ex privat
Typ 1:4a1663do300a295totalt 12 ex
3 ex privat
Typ 1:4b1663viktjusterade
till 1,5 kg
300b**doingår i do
Typ 1:516641,5 kg3012963 ex totalt
2 ex privat
Typ 1:616671,6 kg3022974 ex totalt
2 ex privat
Typ 1:71668do3032982 ex totalt
inget privat
Typ 1:81669do3042991 ex totalt
inget privat
Typ 1:91672*do3053002 ex totalt
inget privat
Typ 1:101673*do3063014 ex totalt
1 ex privat

*Ros i stället för mm “pil”. Efter 1669 när Abraham Cronström (fd Kock) blev avsatt så tillsattes nämligen ingen ny myntmästare i Avesta.

** 1663 justerade man ner vikten på äldre plåtar så att de vägde enligt den aktuella myntordningen. Man sågade helt enkelt bort en bit av ena kortsidan och satte dit nya stämplar som hade ett B under årtalet.

***Enligt Tingströms inventering.

Typ 1, 2 och 3. Förutom myntvikten var det bara årtalen som ändrades. (Bertel Tingströms foto)

Typ 5:1. Enda skillnaden på Isak och Abraham Kocks myntmästarmärke var att de omgivande bitecknen ändrades. (Bertel Tingströms foto)

Typ 5:4. Det syns kanske dåligt på bilden men 1672 och framåt är mm utbytt mot en ros. (Bertel Tingströms foto)