Typsida – Karl XI – 1/6 Öre sm

Myntfakta:

Avesta     1666-1677, 1680-1683 och 1686

Myntordning 1665: 7,1 g     25-26 mm

Myntordning 1680: 6,7 g     25-26 mm

Myntmästare: Abraham Cronström (fd Kock)     inget mm     (1666-1669)

             efter 1669 tillsattes ingen myntmästare i Avesta

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 7,1 g

       Typ 1:1a.     1666     SM i valören          sm 356a

       Typ 1:1b.     1666     Sm i valören          sm 356b

       Typ 1:2.     1667          sm 357

       Typ 1:3.     1668          sm 358

       Typ 1:4.     1669          sm 359

       Typ 1:5.     1670          sm 360

       Typ 1:6.     1671          sm 361

       Typ 1:7.     1672          sm 362

       Typ 1:8a.     1673     utan stjärna i årtalet          sm 363a

       Typ 1:8b.     1673     med stjärna i årtalet          sm 363b

       Typ 1:9.     1674          sm 364

       Typ 1:10.     1675          sm 365

       Typ 1:11.     1676          sm 366

       Typ 1:12.     1677          sm 367

Ca 6,7 g

       Typ 2:1.     1680          sm 368

       Typ 2:2.     1681          sm 369

       Typ 2:3.     1682          sm 370

       Typ 2:4.     1683          sm 371

       Typ 2:5.     1686          sm 372

(Foto Aurum 4)