Typsida – Karl XI – ½ Daler sm

Myntfakta:

Avesta     av koppar levererat av privata personer eller företag     0,680 kg

Gravörer: Johan Michelsson Planting     (1681-1687)

          Anders Wikman     (1689-1691)

Graverat av Planting

       Typ 1:1.     1681          sm 319

       Typ 1:2.     1682          sm 320

       Typ 1:3.     1683          sm 321

       Typ 1:4.     1685          sm 322

       Typ 1:5.     1686          sm 323

       Typ 1:6.     1687          sm 324

Graverat av Wikman

       Typ 1:7.     1689          sm 325

       Typ 1:8.     1691          sm 326

Gravören Johan Michelsson Planting dog 1688. Mycket tyder på att han var sjuk en tid före och att detta är en bidragande orsak till att plåtmyntsproduktionen avstannade 1687-1688. När Anders Wikman anställdes 1689 kom tillverkningen igång igen.

De 3 stjärnorna på mittstämpeln är märket som visar att kopparn kommer från privata leverantörer. (Bertel Tingströms foto)