Typsida – Karl IX – 1/2 Riksdaler 1606

Myntfakta:

Stockholm     1606     14,63 g     ca 35-36 mm     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

RRRR

1606 års 1/2 Riksdaler får anses vara ett silveravslag till samma års 2 Ungerska Gyllen vilka präglats med samma stampar. Anledningen är ordet AVREA i frånsidans omskrift som betyder just “guld”, vilket ju tyder på att stamparna var avsedda till guldmynt.