Typsida – Gustav V – 50 Öre (Typ 3)

Myntdata:

Stockholm     1943-1950        4,8 g     22 mm     40% silver     slät rand

Upplaga:  ca 14,7 miljoner ex

Myntmästare:1943-1945Alf Grabe(mm G)
1946-1950Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1943-1944Erik Lindberg
1944-1950Leo Holmberg

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 3:1     1943               sm 91

Typ 3:2     1944               sm 92

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 3:3     1945               sm 93

Typ 3:4     1946               sm 94

Typ 3:5     1947               sm 96

Typ 3:6     1948               sm 98

Typ 3:7     1949               sm 99

Typ 3:8     1950               sm 100