Typsida – Gustav V – 50 Öre (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm     1911, 1912, 1914, 1916, 1919, 1927-1931, 1933-1936 och 1938-1939              5 g     22 mm     60% silver      räfflad rand

Upplaga:  ca 9,9 miljoner ex

Myntmästare:1910-1919Karl-August Wallroth(mm W)
1927-1940Alf Grabe(mm G)
Gravörer:1910-1916Adolf Lindberg
1916-1940Erik Lindberg

Myntmästare Wallroth (mm W)

Typ 1:1     1911               sm 71

Typ 1:2     1912               sm 72

Typ 1:3     1914               sm 73

Typ 1:4     1916               sm 74

Typ 1:5     1919               sm 75

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 1:6     1927               sm 79

Typ 1:7     1928               sm 80

Typ 1:8     1929               sm 81

Typ 1:9     1930               sm 82

Typ 1:10     1931               sm 83

Typ 1:11     1933               sm 84

Typ 1:12     1934               sm 85

Typ 1:13     1935               sm 86

Typ 1:14a     1936     kort 6          sm 87a

Typ 1:14b     1936     lång 6          sm 87b

Typ 1:15     1938               sm 88

Typ 1:16     1939               sm 89

Kommentar:

Förutom årtal och myntmästarmärke så finns det inte många varianter på dessa 50-öringar. SMF redovisar endast två olika storlekar på 1916 års 6:or, men det är inte “lång” och “kort” som 1936. Sexorna har samma form men olika storlek, varav den lilla är identisk med 1936 års korta 6:a.