Typsida – Gustav V – 5 Öre (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm    1909-1916, 1919-1942 och 1950     8,0 g    27 mm    brons     slät rand

Upplaga:  ca 54,2 miljoner ex

Myntmästare:1909-1927Karl-August Wallroth
1927-1942 Alf Grabe
1950 Torsten Swensson
Gravörer:1909-1916Adolf Lindberg
1919-1942 Erik Lindberg
1950 Leo Holmberg

Typ 1:1a     1909     litet kors          sm 177a

Typ 1:1b     1909     stort kors          sm 177b

Typ 1:2     1910               sm 178

Typ 1:3     1911               sm 179

Typ 1:4     1912               sm 180

Typ 1:5     1913               sm 181

Typ 1:6     1914               sm 182

Typ 1:7     1915               sm 183

Typ 1:8a     1916     kort 6          sm 184a

Typ 1:8b     1916/5          sm 184b

Typ 1:8c     1916     lång 6          sm 184c

Typ 1:9     1919               sm 188

Typ 1:10     1920               sm 189

Typ 1:11     1921               sm 190

Typ 1:12     1922               sm 191

Typ 1:13     1923               sm 192

Typ 1:14     1924               sm 193

Typ 1:15     1925               sm 194

Typ 1:16     1926               sm 195

Typ 1:17     1927               sm 196

Typ 1:18     1928               sm 197

Typ 1:19     1929               sm 198

Typ 1:20     1930               sm 199

Typ 1:21     1931               sm 200

Typ 1:22     1932               sm 201

Typ 1:23     1933               sm 202

Typ 1:24     1934               sm 203

Typ 1:25     1935               sm 205

Typ 1:26a     1936     kort 6          sm 205a

Typ 1:26b     1936     lång 6          sm 205b

Typ 1:27     1937               sm 206

Typ 1:28     1938               sm 207

Typ 1:29     1939               sm 208

Typ 1:30a     1940               sm 209a

Typ 1:30b     1940     ändrad 4          sm 209b

Typ 1:31     1941               sm 210

Typ 1:32     1942               sm 211

Typ 1:33     1950               sm 221

Kommentar:

Ovan finns bara de varianter med som är upptagna i SM-boken. Det finns dock fler och nedan redovisas en del av dem.

A  litet kors     1909

B  stort fylligt kors, smal St Erik     1909-1911

C  stort fylligt kors, bred St Erik     1911-1950

D  smalt kors, ingen linje under kronan     1920-1926

E  smalt kors, linje under kronan     1920-1926

Litet kors, stort fylligt kors samt ett smalt kors.
Utan linje till vänster och med linje till höger. Av bilden att döma så kan man ju fundera över ifall det är en svagprägling de gånger man inte ser någon linje.