Typsida – Gustav V – 25 Öre (Typ 3)

Myntdata:

Stockholm    1943-1950     2,32 g    17 mm    40% silver     slät rand

Upplaga:  ca 53,7 miljoner ex

Myntmästare:1943-1945Alf Grabe(mm G)
1945-1950Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1943-1944Erik Lindberg
1944-1950Leo Holmberg

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 3:1     1943               sm 125

Typ 3:2     1944               sm 126

Typ 3:3     1945               sm 127

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 3:4a     1945     litet TS med hakar (även TS/G)          sm 128a

Typ 3:4b     1945     stort TS med hakar          sm 128b

Typ 3:4c     1945     stort TS utan hakar          sm–

Typ 3:5     1946               sm 129

Typ 3:6a     1947     stort TS          sm 131a

Typ 3:6b     1947     litet TS          sm 131b

Typ 3:7    1948               sm 133

Typ 3:8     1949               sm 134

Typ 3:9a     1950     litet TS          sm 135b

Typ 3:9b     1950     stort TS          sm 135a

Kommentar:

Det är ett flertal TS-punsar som använts under perioden och förekomsten av TS-varianter redovisas i nedanstående schema.

Litet TS med hakar1945
Stort TS med hakar1945
Stort TS utan hakar1945-1947, 1950
Litet TS utan hakar1947-1950

(Källa: SMF)

Litet TS med hakar till vänster, stort TS utan hakar till höger.