Typsida – Gustav V – 25 Öre (Typ 2)

Myntdata:

Stockholm    1921, 1940-1941 och 1946-1947     2,4 g    17 mm    nickel    räfflad rand

Upplaga:  ca 8,4 miljoner ex

Myntmästare:1921Karl-August Wallroth(mm W)
1940-1941Alf Grabe(mm G)
1946-1947Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1921-1941Erik Lindberg
1946-1947Leo Holmberg

Myntmästare Wallroth (mm W)

Typ 2:1     1921               sm 108

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 2:2     1940               sm 122

Typ 2:3     1941               sm 124

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 2:4a     1946     litet TS          sm 130b

Typ 2:4b     1946     stort TS          sm 130a

Typ 2:5a     1947     litet TS          sm 132b

Typ 2:5b     1947     stort TS          sm 132a