Typsida – Gustav V – 2 Kronor (Typ 5)

Myntdata:

Stockholm     1942-1950      15 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  ca 8,8 miljoner ex

Myntmästare:1942-1945Alf Grabe(mm G)
1945-1950Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1942-1944Erik Lindberg
1944-1950Leo Holmberg

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 5:1     1942               sm 26

Typ 5:2     1943               sm 27

Typ 5:3     1944               sm 28

Typ 5:4a     1945               sm 29a

Typ 5:4b     1945     utan punkter i valspråket          sm 29b

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 5:5     1945     mm TS/G          sm 29d

Typ 5:6     1946               sm 30

Typ 5:7     1947               sm 31

Typ 5:8     1948               sm 32

Typ 5:9     1949               sm 33

Typ 5:10a     1950               sm 34a

Typ 5:10b     1950        omgraverat TS       sm 34b

Typ 5:10c     1950/1               sm 34c

Kommentarer:

1945 har TS med hakar, 1946-1950 har TS utan hakar

Enligt SMF finns inte sm 29c eftersom samtliga TS har rester av G 1945. På många ex är dessa rester mycket små.

SMF tar även upp skillnader i bredden på årtalsettan 1950 (bred resp. smal etta)