Typsida – Gustav V – 2 Kronor (Jubileum 1938)

Till minne av Nya Sveriges grundande 1638

Myntdata:

Stockholm     1938     15 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  508815 ex

Myntmästare:  Alf Grabe     (mm G)

Gravör:  Erik Lindberg      (gs EL i monogram)

Typ 1:1     1938               sm 9

Kommentarer:

Nya Sverige var en svensk koloni på den amerikanska östkusten som grundades 1638. Läs mer på Wikipedia!

Erik Lindbergs gravörsignum hittar man vid halsavskärningen och det är ett monogram som består av ett bakvänt E och ett rättvänt L.