Typsida – Gustav V – 1 Öre (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm    1909-1916, 1920-1942 och 1950     2,0 g    16 mm    brons

Upplaga:  ca 172,6 miljoner ex

Myntmästare:1909-1927Karl-August Wallroth
1927-1942Alf Grabe
1950Torsten Swensson
Gravörer:1909-1916Adolf Lindberg
1920-1942Erik Lindberg
1950Leo Holmberg

Typ 1:1a     1909     litet kors          sm 266a

Typ 1:1b     1909     stort kors          sm 266b

Typ 1:2     1910               sm 267

Typ 1:3     1911               sm 268

Typ 1:4     1912               sm 269

Typ 1:5     1913               sm 270

Typ 1:6a     1914     sluten 4:a          sm 271a

Typ 1:6b     1914     öppen          sm 271b

Typ 1:7     1915               sm 272

Typ 1:8a     1916     kort 6          sm 273a

Typ 1:8b     1916     lång 6          sm 273b

Typ 1:9     1920               sm 277

Typ 1:10     1921               sm 278

Typ 1:11     1922               sm 279

Typ 1:12     1923               sm 280

Typ 1:13     1924               sm 281

Typ 1:14     1925               sm 282

Typ 1:15     1926               sm 283

Typ 1:16     1927               sm 284

Typ 1:17     1928               sm 285

Typ 1:18     1929               sm 286

Typ 1:19     1930               sm 287

Typ 1:20     1931               sm 288

Typ 1:21     1932               sm 289

Typ 1:22     1933               sm 290

Typ 1:23     1934               sm 291

Typ 1:24     1935               sm 292

Typ 1:25a     1936     kort 6          sm 293a

Typ 1:25b     1936     lång 6          sm 293b

Typ 1:26     1937               sm 294

Typ 1:27     1938               sm 295

Typ 1:28     1939               sm 296

Typ 1:29     1940               sm 297

Typ 1:30     1941               sm 298

Typ 1:31     1942               sm 299

Typ 1:32     1950               sm 309

Kommentar:

1909 var ett intressant år för 1-öringarna när man prövade ett flertal olika varianter av kors och textbredd.

litet kors, smal öretext     1909

litet kors, bred öretext     1909

mellanstort kors, liten korsglob     1909

stort kors, smal öretext     1909     

stort kors, bred öretext     1909-1913 och 1950

som föregående men fylligare monogram     1913-1942

De tre korsstorlekarna 1909.
Fylligt monogram till vänster. Man ser det tydligast på V i mitten.