Typsida – Gustav V – 1 Krona (Typ 2)

Myntdata:

Stockholm     1942-1950      7,5 g     25 mm     80% silver

Upplaga:  ca 80,4 miljoner ex

Myntmästare:1942-1945Alf Grabe(mm G)
1945-1950Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1942-1944Erik Lindberg(gs EL)
1944-1950Leo Holmberg

Erik Lindbergs gravörsignum (bakvänt E hopsatt med rättvänt L) återfinns vid halsavskärningen på samtliga porträtt av typ 2, trots att han slutade som gravör 1945.

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 2:1     1942               sm 62

Typ 2:2     1943               sm 63

Typ 2:3     1944               sm 64

Typ 2:4     1945               sm 65a

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 2:5a     1945         TS med hakar          sm 65b

Typ 2:5b     1945         TS utan hakar          sm 65c

Typ 2:6     1946                sm 66

Typ 2:7     1947               sm 67

Typ 2:8     1948               sm 68

Typ 2:9     1949               sm 69

Typ 2:10     1950               sm 70

Kommentarer:

De varianter som är medtagna ovan är endast de som finns med i SM-boken. Utöver dessa finns dock ytterligare några som kan vara värda att nämna:

1 Kr 1943 med årtalet i antikvastil (även kallad “klump 3”)

1 Kr 1945 med TS/G

1 Kr 1949 med olika nior

Mm TS med hakar respektive utan hakar 1945. Under resten av perioden 1946-1950 är det alltid mm TS utan hakar.