Typsida – Gustav IV Adolf – 1 Skilling

Präglad på 2 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1802, 1803 och 1805     28,3 g     ca 34 mm     koppar

Ruträfflad rand

Okänd upplaga

Myntmästare: Olof Lidijn

Gravör: Lars Grandel

ÅrSm-nr
Typ 1:1180246
Typ 1:2180347
Typ 1:3180548

På Gustav VI Adolfs tid präglades dom flesta kopparmynten i Avesta, dock ej 1-skillingen som enbart präglades i Stockholm 1802, 1803 och 1805. Stockholmspräglingarna var speciella så tillvida att man använde äldre 2 ÖRE SM från Fredrik, Adolf Fredrik och Gustav III som plants. Dessa hade alla ruträfflad rand. 1805 påstås dock ska förekomma på nya plants med slät respektive diagonalt räfflad rand och har då något högre vikt (ca 31 g). Existensen av sådana exemplar har dock inte kunnat påvisas. (Foto MISAB 10)