Typsida – Gustav IV Adolf – 1/4 Skilling

Myntfakta:

Avesta     1802-1803 och 1805-1808     7,1 g     ca 27 mm     koppar

Ruträfflad rand

Upplaga totalt: ca 29,2 miljoner ex

Gravörer: Carl Erik Norman (1802-1808)

               Christopher Norman (1808)

               Carl Gustav Norman (1808)

     Typ 1:1.     1802          sm 58      (3383040 ex)  

     Typ 1:2.     1803          sm 59      (3216960 + okänt antal ex)  

     Typ 1:3.     1805          sm 60      (5188800 + okänt antal ex)  

     Typ 1:4.     1806          sm–      (8140800 ex)

     Typ 1:5.     1807          sm 61      (641280 ex)

     Typ 1:6.     1808          sm 62      (7725120 ex)

De årliga upplagorna redovisas inom parentes. Det slogs mynt även 1804 (916800 ex) men med årtalen 1803 och 1805. Fördelningen mellan åren är dock okänd.  

Vad gäller varianter på GIVA:s 1/4 Skilling så handlar det mest om att man använt olika punsar på kronor och pilar. Intressantast är att man till en stamp 1808 använt en puns till 1/2 Skillingens kungakrona 1809. Vid ett tillfälle har man även stavat fel; SKIILING istf SKILLING. Dessa misstag beror säkerligen på orutin av Christopher och Carl Gustav (far och son) Norman. Dessa kallades in som ersättare efter att Christophers bror Carl Erik Norman, som var ordinarie gravör, drunknat i Dalälven i april 1808. Mer att läsa finns på Castenhags hemsida. (Foto MISAB 16)