Typsida – Gustav IV Adolf – 1/4 Skilling Riksgälds

Myntpollett typ 2

Myntfakta:

Avesta     1799-1800     3,1 g     ca 20,5 mm     koppar

Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: ca 4,5 miljoner ex

Gravör: Carl Erik Norman

     Typ 2:1.     1799          sm 71      (96000 ex)  

     Typ 2:2.     1800          sm 72      (4391606 ex)  

De årliga upplagorna redovisas inom parentes  

(Foto MISAB 27)

Riksgäldskontoret gav 1799-1802 ut polletter, ibland kallade myntpolletter, i valörerna 1/2 och 1/4 Skilling riksgälds för att råda bot på skiljemyntsbristen. De kom att gälla som mynt i hela riket. De förekommer präglade på äldre 1 Öre sm och på ämnen till sådana mynt. (Källa SMH)