Typsida – Gustav IV Adolf – 1/3 Riksdaler (Typ 2)

Harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1799-1800     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver     vinkelräfflad rand

Upplaga totalt: 182835 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 2:1.     1799      (69591 ex)            sm 32

     Typ 2:2.     1800      (113244 ex)            sm 33

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 10)

På KMK finns ett provavslag i koppar.