Typsida – Gustav IV Adolf – 1/2 Skilling Riksgälds

Myntpollett typ 1

Myntfakta:

Avesta     1799-1802     6,0 g     ca 28 mm     koppar

Diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: ca 8,8 miljoner ex

Gravör: Carl Erik Norman

     Typ 1:1.     1799          sm 67      (763008 ex)  

     Typ 1:2.     1800          sm 68      (3624192 ex)  

     Typ 1:3.     1801          sm 69      (3203040 ex)  

     Typ 1:4.     1802          sm 70      (1188096 ex)

De årliga upplagorna redovisas inom parentes  

(Foto MISAB 13)

Riksgäldskontoret gav 1799-1802 ut polletter, ibland kallade myntpolletter, i valörerna 1/2 och 1/4 Skilling riksgälds för att råda bot på skiljemyntsbristen. De kom att gälla som mynt i hela riket. De förekommer präglade på äldre 1 Öre sm och på ämnen till sådana mynt. (Källa SMH)