Typsida – Gustav III – 1 Öre sm

Myntfakta:

Avesta     1778     14,2 g     ca 30 mm     koppar     ruträfflad rand

Okänd upplaga

Myntgravör: Johan Gabriel Wikman     (1772-1777)

                Carl Norman     (1777-1790)

     Typ 1:1.     1778     sm 103

SM-boken har med två varianter som beror på om kronan vilar på G eller inte.

Redan i juni 1773 ska Kammarkollegiet ha givit Wikman i uppdrag att färdigställa stampar för framtida bruk. Det är dock inte troligt att han gjorde tillräckligt många och därför fanns det säkerligen arbete kvar även till Norman. Vilka kännetecken som finns mellan de två gravörerna är dock inte utrett. (Källa Björk, Samlad Glädje 2009)