Typsida – Gustav II Adolf – Valsverkspräglade klippingar – ½ Öre Nyköping

Myntfakta:

Nyköping     1625     14,1 g     ca 25×26 mm     koppar

Myntmästare:  Hans Kroll

Gravör:  okänt

Typ 1:1a1625sm 128uo 58-60
Typ 1:1bårtalet “25”sm–uo 57RR
Varianten med helt årtal. (Foto MISAB 10)