Typsida – Gustav II Adolf – Släggverkspräglade klippingar (provmynt) – ½ Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1625     14,1 g     ca 25×26 mm     koppar

Myntmästare:  Berthold Krause och Hans Kaphingst

Gravör:  okänt

Gamla sm 171

Nya sm 147

Ottosson 21

RRRR

Egentligen var det Gillis Gillisson Coyet d.y. som var myntmästare i Säter, men för just denna myntning anlitades de ovan nämnda tyskarna. För mer info läs SNT 2019-3.

(Foto MISAB 20)