Typsida – Fredrik – Typ 69

1 Öre KM     1746 och 1749

Avesta     1746 och 1749     4,7 g     ca 23 mm     koppar

Slät rand

Gravör:  Johan Wikman     1746 och 1749

         förmodligen även Carl Johan Wikman     1749

Upplagorna redovisas inom parantes nedan. (Foto MISAB 4)

Typ 69a     gravör Johan Wikman

    1.     1746     (57600 ex)

Typ 69b     gravör Carl Johan Wikman

    2.     1749     (ca 2,4 miljoner ex)

Inga kända varianter, men skillnaden mellan åren är uppenbar på båda sidor och det finns därför starka skäl att anta att det var olika gravörer. 1749 (nedan) är mer lik 1750 som präglades i Stockholm än den är lik 1746. Det kan vara så att det var Johan Wikmans son Carl Johan som graverade 1749 och 1750. Denne gick i lära hos Daniel Fehrman i Stockholm 1745-1751 och kan mycket väl ha hjälpt sin far med nedanstående graveringar vid något hembesök 1749. Det kan eventuellt även vara så att han gjorde stampar i Stockholm som sedan skickades till Avesta.

(Privat foto)

Skillnaden är så tydlig på kronor och årtalets typsnitt att SMH till och med ansåg att det var olika typer