Typsamlingssidan – Kristina – Provmynt, avslag mm

5 Dukater 1649                        

Guldavslag av 8 Mark 1649                         1 ex på KMK

SM 1, men absolut ingen ordinarie prägling. Samma stampar har använts som till de så kallade “Christinerna” 1649, sm 7 och 8, för att slå 5 dukater i guld. Förmodligen ett exemplar som var menat till drottningen själv. (SM-bokens foto)

4 Riksdaler 1646                         1 ex känt i Wien

SM 2, men inte heller den här kan betraktas som ett mynt som ingår i den ordinarie myntserien. Förmodligen tänkt som gåva till någon utländsk besökare, kanske från Österrike. Slagen med vanliga riksdalerstampar från 1646. (SM-bokens foto)

1 Riksdaler 1647

Högervänt porträtt                         1 känt ex i privat ägo

SM 20. 1 ex känt av en helt unik mynttyp, så här luktar det provmynt. Återfunnen i Sven Svenssons samling. (Foto SNF 138)

“8 Mark” 1648

Provmynt i koppar utan angiven valör                         2 ex på KMK

SM 135. I SNT 4-2000 redogör Bengt Hemmingsson om hur den franske gravören Jean d’Armand fick uppdraget att tillverka porträttpunsen och stampar till de nya “Christinerna” som man ville prägla. Åtsidan på provmyntet är också stampidentiskt med både 2 Riksdaler och 8 Mark 1649. Däremot blev frånsidan utbytt. (Foto från SNT 4-2000)

“4 Mark” 1647

Provmynt i koppar                         2 kända ex i privat ägo

SM 136. Ett porträtt som aldrig blev använt på 4 Mark, men på 2 och 1 Mark 1649-1651 användes samma porträttyp. Det bör i sammanhanget även nämnas att just 1647 var ett år då man testade en mängd olika frånsidor på markmynten. (Foto Ahlström 23)

1 Öre 1635 (Göteborg)

Årtalet i omskriften                         2 kända ex

SM–. Mycket troligt att även detta är ett provmynt som gjordes när man skulle avgöra utseendet på Göteborgs 1-öringar. Typen upptäcktes så sent som 1990. (Foto MISAB 13)

Kopparmynt utan valör och år                       endast på KMK

SM 137. Inget känt om denna prägling. (Foto från SM-boken)

Kopparmynt 1648 utan valör                       endast på KMK

SM 138. Syftet är okänt även för detta mynt. Man kan i sammanhanget konstatera att det inte skadat om man lagt in lite myntfakta, såsom vikt och diameter, i SM-boken. (Foto från SM-boken)