Typsamlingssidan – Karl XI – Kastmynt

2 Mark 1697

Kastmynt till konungens begravning

Myntfakta:

Stockholm     1697     10,4 g     39-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Anders Strömner

Gravör: Arvid Karlsteen

sm 251, bon–

“Begravningen” blev Karl XI:s enda kastmynt. (Foto MISAB 13)