Typsamlingssidan – Karl XI – 1/4 Dukat

Myntdata:

Stockholm     1692     0,87 g     13,3-14,5 mm     97,6% guld

Upplaga okänd

Myntmästare:  Anders Strömner

Gravör:  Arvid Karlsteen

Gamla sm 50

Nya sm 53

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 7)

“En persisk köpman, Mauritta, utverkade år 1692 tillstånd att slå 1/4-dukater. Denne lät därefter tillverka stampar och på egen bekostnad prägla 1/4-dukaterna vid myntverket i Stockholm. Detta är Sveriges första 1/4 dukat.” (citat MISAB 26) Hur stor upplagan blev är inte känt. Guldet togs från den mängd som var tänkt för prägling av hela dukater och upplagan ingår därför i upplagan för 1 Dukat 1692 som var 2785 ex. Som förtydligande kan sägas att upplagan är framräknad från den mängd metall som användes och därför minskade antalet hela dukater bara med 25 ex för varje 100-tal 1/4-dukater som präglades.