Typsamlingssidan – Karl X Gustav – Avslag med mera

10 Dukater     1654     ca 42 mm

Ett unikt exemplar präglat i guld med ordinarie riksdalerstampar till en vikt av 10 dukater. Kan kanske vara ett kröningsmynt präglat till konungen själv. (Foto KMK)

10 Dukater     1660     ca 42 mm

Unikt exemplar med vikten 34,34 g som påträffades i vraket efter regalskeppet Kronan. Präglad med stampar avsedda för begravningsmynten i mellanstorlek (ca 42-43 mm i diameter). I denna storlek omnämns annars bara 2/3 Riksdaler och faktiskt 4 Dukater i 1660 års mynträkenskaper. De senare ska ha präglats i 62 exemplar av vilka inget har överlevt till dags dato. (Foto Kalmar läns Museum)

5 Dukater     1654     ca 32 mm

Unik variant av 1654 års kastmynt till konungens kröning 1654. Att det är medtaget här beror på att porträttypen anses vara graverad efter kröningen och att man därför måste anta att myntet härrör från en senare prägling. Detsamma kan förövrigt även sägas om ett lika unikt kastmynt i silver i 2 Marks vikt med samma porträttyp. Båda exemplaren beskrivs i Myntkontakt nr 4-5:1981.

1 Riksdaler     1660     ca 42 mm

Precis som var fallet med 10-dukaterna 1660 ovan så fanns inte riksdalervikterna medräknade i mynträkenskaperna 1660. Trots detta så finns det ändå en handfull exemplar ute på marknaden. “De måste således härröra från senare präglingar, tillkomna på kungligt eller privat initiativ”. Läs Bengt Hemmingsson i SNT 1:2005. (Foto Ahlström 48)

1/3 Riksdaler     1654     ca 32 mm

Ett exemplar med vikten 18,33 g som återfanns i Gunnar Ekströms samling och då angavs med valören 4 Mark. Vikten stämmer dock bättre med de i gällande myntordning stipulerade riksdalervikterna än vad den gör gentemot vad som angetts för markvalörer. Intressant nog är myntet stampidentiskt med de, som man tror, först präglade kastmynten i 5 Dukaters vikt. Möjligen handlar det här om en provprägling innan man bestämt vilken valör kastmynten i silver skulle ha. Det ska nämnas att det även i Svenssons samling fanns ett mynt som angavs som 4 Mark, men vid försäljningen på Hirsch 1 (1966) visades varken bild eller vikt. (Foto Ahlström 8)

4 Mark     1655     ca 32 mm

I Bondes samling återfanns ett kastmynt till änkedrottning Maria Eleonoras begravning 1655 i vikten 20,14 g. Vikten stämmer ganska bra med markräkningen och det kan även i detta fall röra sig om en provprägling.