Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 8 Skilling 1535

Stockholm     1535

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11535årtalet på fältet257245endast off.saml?
Typ 21535årtalet i omskriften258246endast off.saml?

Typ 1. (Foto från SM-boken)

Typ 2. Det finns fler skillnader mellan de två typerna än bara årtalets placering men det är ett enkelt märke att hålla reda på. (Foto från SM-boken)