Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 4 Skilling 1535 – Typ 3

Stockholm     1535     ca 23-24 mm

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

Gamla sm 249

Nya sm 261

Unik på KMK

(Foto från SM-boken)