Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 4 Skilling 1535 – Typ 2

Stockholm     1535     ca 24-25 mm

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

Gamla sm 248

Nya sm 260

RRR

(Foto Nordlinds auktion 2006)