Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 4 Skilling 1535 – Typ 1

Stockholm     1535     ca 29 mm

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

Gamla sm 247

Nya sm 259

RRRR

(Foto från SM-boken)