Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 2 Mark klipping

Stockholm     1535     ca 25×26 mm

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

Gamla sm—

Nya sm 262

Endast off.saml?

Tidigare hänförd till Danmark. (Foto från SM-boken)